Sposoby załatwiania spraw

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard

BUDYNEK DYREKCJI „J”, WEJŚCIE J 42
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
7:25 – 15:00

sprawy administracyjne – w formie pisemnej
KANCELARIA (pok. nr 007)
TEL. 91/ 5789-201

pisma kierowane do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie
SEKRETARIAT (pok. nr 007)
TEL. 91/ 578 92 03

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE DYREKTOR

Termin spotkania uzgodniony w sekretariacie

TEL. 91/ 578 92 03

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA
Rafał Dziubek
Przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 14:00 – 15:00
w budynku administracji pok. nr 20
TEL. 91/ 578 92 31

SPRAWY ROZPATRYWANE SĄ ZGODNIE Z TRYBEM OKREŚLONYM W INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE.

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2020, 18:53:49, przez Administrator

Skip to content