rok 2021

Postępowanie konkursowe nr 16/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach leczenia szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Bloku Operacyjnego

Postępowanie konkursowe nr 15/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [UNIEWAŻNIENIE]

Postępowanie konkursowe nr 14/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach dyżuru medycznego

Postępowanie konkursowe nr 12/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, we wszystkich komórkach organizacyjnych SPWZOZ w Stargardzie udzielających świadczeń zdrowotnych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 13/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach leczenia szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 10/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 11/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 09/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 08/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 07/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Pediatrii i Neonatologii w ramach leczenia szpitalnego lub w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neonatologicznej lub Pediatrycznej SPWZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 06/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Oferta pracy na stanowisku Pracownik Biurowy ds. Płac

Postępowanie konkursowe nr 05/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Oferta pracy na stanowisku Pracownik Biurowy w Dziale Techniczno-Gospodarczym

Postępowanie konkursowe nr 04/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 03/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych

Postępowanie konkursowe nr 02/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Oferta pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy

Oferta pracy na stanowisku Elektryk-Elektromechanik

Postępowanie konkursowe nr 01/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:57:10, przez Administrator

Skip to content