SP WZOZ w Stargardzie zatrudni Kierownika Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni

Kierownika Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej

 

Wymagania niezbędne:

– wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny, staż pracy w zawodzie 5 lat;

lub

– wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny, staż pracy
w zawodzie 7 lat;

lub

– tytuł magistra na innym kierunku medycznym, staż w pracy w zawodzie 7 lat.

Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Charakterystyka pracy:

Organizacja pracy w kierowanej komórce w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. Przydzielanie zadań pracy pracownikom zgodnie z ich kompetencjami. Egzekwowanie od podległych pracowników ciągłej, kompleksowej i należytej pracy. Nadzór nad realizacją zadań pracowników i ocena wyników pracy.

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz wymagany staż pracy należy przesłać na adres: kancelaria@zozstargard.pl

Oferujemy:

– zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt.

kontakt: Kancelaria tel: 91-578-92-01, e-mail: kancelaria@zozstargard.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:33:13, przez Administrator

Skip to content