BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Oferty pracy Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki/położnej oddziałowej
Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki/położnej oddziałowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko                                                Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej:

-  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego

-  Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zmianami).

Dokumenty, określone w § 12 powyższego rozporządzenia, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ ul. Wojska Polskiego 27
w Stargardzie.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału……………………………….

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 14 dni po zakończonym terminie składania ofert w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym ZOZ. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ, ul. Wojska Polskiego 27.

Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2018-06-06 10:38:39
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2018-06-06 12:42:50
Odsłon: 851
Poprawiony: wtorek, 30 listopada 1999 01:00
Dziennik zmian