BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Oferty pracy Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WIELOSPECJALISTYCZNYM

ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

 

Kandydaci powinni złożyć dokumenty stwierdzające:

  • wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu,
  • podanie o przyjęcie na stanowisko głównego księgowego,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Kandydat na stanowisko „Głównego Księgowego” w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w terminie do dnia 02.02.2018 r. pod adresem:

 

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 27

73-110 Stargard

Sekretariat

Prosimy o umieszczanie w podaniu oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2018-01-26 13:51:55
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2018-01-26 14:53:19
Odsłon: 1129
Poprawiony: wtorek, 30 listopada 1999 01:00
Dziennik zmian