OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU LEKARZA

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU LEKARZA

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

pilnie zatrudni lekarza – specjalistę
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Ogólny zakres obowiązków:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych z najwyższą starannością zgodnie
z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia,

– prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych,

 

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym
i przyjaznym zespole.

 

 

Kontakt:

adres e-mail: biuro@zozstargard.pl

telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

 

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2022, 13:31:35, przez Magdalena Szramke
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym.

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym.

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content