BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Oferty pracy
Oferty pracy
1 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Dziecięcej 18.01.2018
2 Konkurs ofert naudzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 10.01.2018
3 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie otorynolaryngologii ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego w godzinach dyżuru medycznego. [ROZSTRZYGNIĘCIE] 08.01.2018
4 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 08.01.2018
5 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii klasycznej i diagnostyki obrazowej w Pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej i USG wraz z opisem badań [ROZSTRZYGNIĘCIE] 08.01.2018
6 Konkurs ofert na udzielane specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Dziecięcej [UNIEWAŻNIENIE] 03.01.2018
7 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii klasycznej i diagnostyki obrazowej w Pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej i USG [ROZSTRZYGNIĘCIE] 27.12.2017
8 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [UNIEWAŻNIENIE] 27.12.2017
9 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 15.12.2017
10 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Dziecięcej w SP WZOZ w Stargardzie 15.12.2017
11 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SP WZOZ w Stargardzie obejmujących poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych [ROZSTRZYGNIĘCIE] 15.12.2017
12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE] 06.12.2017
13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 04.12.2017
14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 27.11.2017
15 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] 23.11.2017
16 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie otolaryngologii ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego obejmujące świadczenia z zakresu chirurgii szczękowej [ROZSTRZYGNIĘCIE] 23.11.2017
17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w trybie jednego dnia w zakresie okulistyki [ROZSTRZYGNIĘCIE] 23.11.2017
18 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urologicznej SP WZZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] 23.11.2017
19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej w SPWZOZ w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE I ODRZUCENIE OFERTY] 20.11.2017
20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w SPWZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] 17.11.2017
21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej w SPWZOZ w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [UNIEWAŻNIENIE] 10.11.2017
22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej w SP WZOZ w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ODRZUCENIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE] 03.11.2017
23 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej w SP WZOZ w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 31.10.2017
24 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w SP WZOZ w Stargardzie [UNIEWAŻNIENIE] 18.10.2017
25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmujących świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy ROZSTRZYGNIĘCIE 18.10.2017
26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie 18.10.2017
27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] 18.10.2017
28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SP WZOZ Stargard [UNIEWAŻNIENIE] 18.10.2017
29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej w ramach rehabilitacji leczniczej,ze szczególnym uwzględnieniem O.Rehabilitacyjnego i O.Rehabilitacji Neurologicznej ROZSTRZYGNIĘCIE 20.09.2017
30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych SP WZOZ w Stargardzie w godzinach dyżuru medycznego 20.09.2017
31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w SP WZOZ w Stargardzie. 20.09.2017
32 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza POZ posiadającego uprawnienia lekarza przyjmującego deklaracje wyboru 11.09.2017
33 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w SP WZOZ w Stargardzie, obejmujących poradę lekarską [PRZEDŁUŻENIE POSTĘPOWANIA] 08.09.2017
34 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w SP WZOZ w Stargardzie obejmujących świadczenia udzielane przez pielęgniarkę 08.09.2017
35 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni personel do pracy w POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 06.09.2017
36 SP WZOZ w Stargardzie zatrudni Kierownika Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej 31.08.2017
37 SP WZOZ w Stargardzie zatrudni ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w tym do realizacji świadczeń transportu medycznego 31.08.2017
38 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego 30.08.2017
39 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 24.08.2017
40 Konkurs ofert na udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej SP WZOZ w Stargardzie [ODTZUCENIE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA] 21.08.2017
41 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 07.08.2017
42 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] 02.08.2017
43 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 02.08.2017
44 Ogłoszenie o poszukiwaniu firmy audytorskiej 26.07.2017
45 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych SP WZOZ w Stargardzie w godzinach dyżuru medycznego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 26.07.2017
46 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE] 21.07.2017
47 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE] 21.07.2017
48 Konkurs ofert nudzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 13.07.2017
49 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni pielęgniarki i położne 11.07.2017
50 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SPWZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] 10.07.2017
51 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej 07.07.2017
52 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w SOR [UNIEWAŻNIENIE] 21.06.2017
53 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE] 21.06.2017
54 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SP WZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym[ROZSTRZYGNIĘCIE] 16.06.2017
55 Konkurs ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP WZOZ w Stargardzie 16.06.2017
56 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR w SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] 13.06.2017
57 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej SP WZOZ w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE] 13.06.2017
58 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 zatrudni na stanowisku: dietetyk 08.06.2017
59 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE] 07.06.2017
60 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w SPWZOZ w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [UNIEWAŻNIENIE] 02.06.2017
61 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika masażysty w SPWZOZj w Stargardzie., z uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej [ROZSTRZYGNIĘCIE] 01.06.2017
62 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE] 30.05.2017
63 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 25.05.2017
64 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu technik fizjoterapii [ROZSTRZYGNIĘCIE] 25.05.2017
65 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń zdrowotnych w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [UNIEWAŻNIENIE] 09.05.2017
66 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [UNIEWAŻNIENIE] 09.05.2017
67 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE] 27.04.2017
68 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego lub realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych 20.04.2017
69 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych 20.04.2017
70 Konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej 03.04.2017
71 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 29.03.2017
72 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 15.03.2017
73 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych 15.03.2017
74 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa. 01.03.2017
75 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 01.03.2017
76 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, w ramach leczenia szpitalnego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 09.02.2017
77 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych [ROZSTRZYGNIĘCIE] 07.02.2017
78 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej w Pracowni USG wraz z opisem badań [ROZSTZYGNIĘCIE] 25.01.2017
79 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego - kolonoskopii [ROZSTRZYGNIĘCIE] 25.01.2017
80 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gastroenterologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE] 25.01.2017
81 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych [PRZEDŁUŻENIE] 23.01.2017
82 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym [PRZEDŁUŻENIE] 23.01.2017
83 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w SOR 16.01.2017
84 Oferta pracy na stanowisko elektromechanik 04.01.2017
85 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej [PRZEDŁUŻENIE] 30.12.2016
86 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach dyżuru medycznego [PRZEDŁUŻENIE] 29.12.2016
87 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii 29.12.2016
88 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej [UNIEWAŻNIENIE] 28.12.2016
89 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii: 28.12.2016
90 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym 28.12.2016
91 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych 28.12.2016
92 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 28.12.2016
93 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa 28.12.2016
94 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej 27.12.2016
95 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej oraz psychoterapii w Oddziale Rehabilitacyjnym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 27.12.2016
96 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych – pełnienie obowiązku Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych [ROZSTRZYGNIĘCIE] 19.12.2016
97 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [UNIEWAŻNIENIE] 19.12.2016
98 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii klasycznej i diagnostyki obrazowej w Pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej i USG 15.12.2016
99 SPWZOZ zatrudni opiekuna medycznego 15.12.2016
100 SPWZOZ zatrudni ratowników medycznych 15.12.2016
101 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu medycyny pracy [ROZSTRZYGNIĘCIE] 12.12.2016
102 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [UNIEWAŻNIENIE] 09.12.2016
103 SPWZOZ zatrudni Kierownika Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej 30.11.2016
104 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych [UNIEWAŻNIONY] 31.10.2016
105 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na dokonywaniu opisów oraz sporządzaniu wyników badań mammograficznych [UNIEWAŻNIONY] 25.10.2016
106 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 17.10.2016
107 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ręki, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnej 07.10.2016
108 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarze realizacji usług urologicznych, w tym pakietu onkologicznego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej 05.10.2016
109 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w obszarze realizacji usług urologicznych, w tym pakietu onkologicznego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej 28.09.2016
110 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii klasycznej i diagnostyki obrazowej 28.09.2016
111 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychw obszarze realizacji urologicznych świadczeń zabiegowych 28.09.2016
112 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu procedur anestezjologicznych na rzecz pacjentów. 27.09.2016
113 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego konsultacyjnego – w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego 27.09.2016
114 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 12.09.2016
115 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ROZSTRZGNIĘCIE] 07.09.2016
116 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej [ROZSTRZYGNIĘCIE] 29.08.2016
117 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 29.08.2016
118 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego z zakresu ratownictwa medycznego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 16.08.2016
119 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrzynch [ROZSTRZYGNIĘCIE] 01.08.2016
120 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym [ROZSTRZYGNIĘCIE] 01.08.2016
121 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE] 26.07.2016
122 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym [ODRZUCENIE OFERTY] 26.07.2016
123 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godzinach dyżuru medycznego [PRZEDŁUŻENIE] 22.06.2016
124 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 17.06.2016
125 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE] 13.06.2016
126 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania obowiązku koordynatora personelu medycznego w Oddziale Rehabilitacyjnym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej [UNIEWAŻNIENIE] 03.06.2016
127 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii [UNIEWAŻNIENIE] 24.05.2016
128 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych [UNIEWAŻNIENIE i ROZSTRZYGNIECIE] 24.05.2016
129 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE] 17.05.2016
130 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii [ROZSTRZYGNIĘCIE] 17.05.2016
131 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii i pediatrii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neonatologicznego i Pediatrycznego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 06.05.2016
132 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Dziecięcej [UNIEWAŻNIENIE] 06.05.2016
133 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania obowiązku koordynatora personelu medycznego w Oddziale Rehabilitacyjnym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej [UNIEWAŻNIENIE] 06.05.2016
134 Konkurs ofert na pełnienie funkcji pielęgniarki epidemiologicznej w zakresie identyfikacji, zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych [UNIEWAŻNIENIE] 20.04.2016
135 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania obowiązku koordynatora personelu medycznego w Oddziale Rehabilitacyjnym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej [UNIEWAŻNIENIE] 20.04.2016
136 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Pracowni Endoskopii, Poradni Gastroenterologicznej i Pracowni ECPW [PRZEDŁUŻENIE] 15.04.2016
137 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE] 15.04.2016
138 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w SOR [ROZSTRZYGNIĘCIE] 15.04.2016
139 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE] 15.04.2016
140 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie neurologii dziecięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neurologicznej Dziecięcej [PRZEDŁUŻENIE] 15.03.2016
141 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego [ROZSTRZYGNIĘCIE] 11.03.2016
142 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej [ROZSTRZYGNIĘCIE] 01.03.2016
143 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego - pacjentom Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIE] 02.09.2014
144 Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 16.05.14 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego - pacjentom przyjętym do Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SPWZOZ 04.07.2014
145 Konkurs ofert na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży 02.12.2013
146 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych całodobowo oraz pełnienie dyżuru medycznego pacjentom przyjętym do SOR SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIA] 06.11.2013
147 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń polegająych na wykonywaniu sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi na rzecz SPZZOZ 28.12.2011