BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Książka Telefoniczna SP WZOZ
Książka Telefoniczna SP WZOZ PDF Drukuj

Książka Telefoniczna SPWZOZ w Stargardzie

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

NUMER TELEFONU

ADMINISTRACJA

Centrala łączenie rozmów

91/577-63-55

Centrala automatyczna

91/5789-numer
z listy poniżej

Sekretariat Dyrektora /Kancelaria

203/201

Dyrektor Naczelny

łączenie przez
sekretariat

Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego 202

Główny Księgowy

209

Kierownik ds. personelu medycznego

206

Inspektor ds. Obrony i Rezerw oraz Ochrony Informacji 213

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

231

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

206

Kierownik działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

207

Kierownik Działu Statystyki, Analiz i Usług Medycznych

220

Kierownik Działu Technicznego, gospodarczego i zamówień

210

Kierownik Sekcji Zamówień

222

Pielęgniarka Epidemiologiczna

204

Inspektor BHP

213

Dział ZZL (sprawy kadrowe i socjalne)

208

Dział ZZL (sprawy płac)

214

Z-ca Głównego Księgowego

211

Dział Księgowości

225,226

Kasa

212

Dział Statystyki, Analiz i Usług Medycznych

215, 227

Dokumentacja Medyczna

223

Sekcja Informatyczna 216

 

 

 

 

ODDZIAŁY SZPITALNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 27

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY


Pielęgniarka Oddziałowa

274

Dyżurka – Pielęgniarki, Ratownicy, Sekretarki medyczne

270,271

FAX

273

Gabinet ginekologiczny

303

Gabinet położniczy

304

Dyżurka położnych

300

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


Sekretariat

247 lub 248

Kierownik

245

Pielęgniarka oddziałowa

242

Gabinet lekarski

246 / 243

Dyżurka pielęgniarek

600

BLOK OPERACYJNY


Pielęgniarka Oddziałowa

309

Dyżurka pielęgniarek

308

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ


Sekretariat

311

Kierownik

310

Pielęgniarka Oddziałowa/ Dyżurka

316

Gabinet lekarski

312

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


Gabinet lekarski

286

Kierownik

285

Pielęgniarka Oddziałowa

338

Dyżurka pielęgniarek

278

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY


Sekretariat / Koordynator

343

Kierownik / Gabinet lekarski

344

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY


Gabinet lekarski

610

Sala chorych

607

Rejestracja

608

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY


Ordynator / Gabinet lekarski

620

Pielęgniarka Oddziałowa

622 / 335

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY


Sekretariat

332

Kierownik

333

Położna oddziałowa

622 / 335

Gabinet lekarski

334

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY


Sekretariat / Pielęgniarka Oddziałowa

254

Kierownik / Gabinet lekarski

252 / 253

OŚRODEK REHABILITACJI

Centrala: 91/ 577-00-46

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NR 1 PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA UL. STASZICA 16

91/ 577-00-46

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC UL. STASZICA 16

91 / 578-37-45

PORADNIE PRZYSZPITALNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 27


Paliatywna

279

Kardiologiczna

249

Chirurgiczna

291

636

Okulistyczna

Alergologiczna

Gastroenterologiczna

 

256

Otolaryngologiczna

Diabetologiczna

Chirurgii urazowo - ortopedycznej

Wad postawy

Ginekologiczno-Położnicza

298

Neonatologiczna

300PRACOWNIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 27


Echo, Holter, Ekg

249

Bronchoskopowa

280

Audiometrii

345

Endoskopowa

280

Rtg - rejestracja

264

Tomografii komputerowej

261

USG

264

Mammografii

288

Perymetrii statycznej

639

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

283

APTEKA – ekspedycja
Kierownik / fax

267
268

STERYLIZATORNIA
Kierownik

340
341

KUCHNIA - Kierownik

265

PRALNIA

284

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2011-08-26 18:55:15
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2011-08-26 20:55:32
Odsłon: 10103
Poprawiony: poniedziałek, 14 sierpnia 2017 07:10
Dziennik zmian