Finanse

Dane dotyczące gruntów

SPWZOZ w Stargardzie mieści się w dwóch lokalizacjach:

  1. ul. Wojska Polskiego 27
  • powierzchnia gruntów 36,124 m2
  • powierzchnia użytkowa 17,029 m2
  1. ul. Staszica 16
  • powierzchnia gruntów 5,637 m2
  • powierzchnia użytkowa 5,290 m2

Struktura własności:

  • Podmiotem tworzącym dla SP WZOZ jest Rada Powiatu w Stargardzie

Majątek:

  • fundusz założycielski 96 398 170, 39 zł
  • rzeczowe aktywa trwałe 93 562 213, 37 zł

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2020, 11:01:32, przez Administrator

Hello there
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PIELĘGNIAREK ORAZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni pielęgniarki oraz ratowników medycznych posiadających kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Proponujemy atrakcyjne warunki finansowe. Kontakt: e-mail: naczelna@zozstargard.pl telefon: 91/578 92 06
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PIELĘGNIAREK ORAZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni pielęgniarki oraz ratowników medycznych posiadających kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Proponujemy atrakcyjne warunki finansowe. Kontakt: e-mail: naczelna@zozstargard.pl telefon: 91/578 92 06
Skip to content