Miesiąc: Kwiecień 2021

Postępowanie konkursowe nr 06/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2020.295 t.j.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020.1398 t.j.) zaprasza oferentów do składania …

Postępowanie konkursowe nr 06/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE] Read More »

Oferta pracy na stanowisku Pracownik Biurowy ds. Płac

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE ul. Wojska Polskiego 27 73-110 Stargard poszukuje kandydatów gotowych do podjęcia pracy na stanowisku: PRACOWNIK BIUROWY DS. PŁAC   Cel stanowiska: Dokonywanie wszelkich prac związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Wymagania: Wykształcenie kierunkowe, min. średnie, Teoretyczna i praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, podatku dochodowego …

Oferta pracy na stanowisku Pracownik Biurowy ds. Płac Read More »

Skip to content