Postępowanie konkursowe nr 01/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego

D Y R E K C J A Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020.295 t.j.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 …

Postępowanie konkursowe nr 01/2021 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego Read More »